Monthly Archives: Říjen 2011

Vitamín D vyvolává přirozenou imunitní odpověď proti tuberkulóze

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


(NaturalNews) Nová stude publikovaná v časopisu Science Translational Medicine naznačuje, že není nutné se nechat očkovat proti tuberkulóze, pokud si udržujete vysokou hladinu vitamínu D. Výzkumníci zjistili, že přítomnost minimální adekvátní hladiny vitamínu D způsobuje to, že vlastní imunitní systém těla přirozeně vyvolá imunitní odpověď proti této nemoci, bez potřeby léků nebo chemických zásahů.

Read more on Vitamín D vyvolává přirozenou imunitní odpověď proti tuberkulóze…

Krach současného systému = čas na změnu

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


To, že se systém hroutí začíná být zřejmé každému, kdo vnímá souvislosti. Teď už je spíš jen otázkou času, kdy k tomu dojde, kdy přijde opravdový krach, který peníze znehodnotí a ty se pak stanou bezcennými. Vždyť to už tu párkrát v minulosti bylo a vzhledem k tomu, že dluhy většiny států i jednotlivců jsou nyní mnohonásobně vyšší než kdykoliv v minulosti, nemám jediný důvod se domnívat, že se to tentokrát nestane. A připadá mi to naprosto logické, přestože nejsem ekonom. I kdyby se současnému systému podařilo se zachránit, za cenu ožebračených lidí, násilností, zaprodání se Číně a nevím čeho všeho, já v takovém systému už žít nechci, ani se podílet na jeho resuscitaci, protože jsem pochopil jeho obludnost. Nehodlám bojovat za záchranu kapitalismu.

Už mě nebaví volit to zpropanované nejmenší zlo, protože začínám mít pocit, že kapitalismus není to nejmenší zlo, ale naopak jedno z těch největších, né-li největší, protože právě z kapitalismu se zrodil i fašismus a potažmo i komunismus a oba extrémy vykvetou vždy, když se objeví nějaká větší krize. Dalo by se říct, vždy když teče mocným do bot a je potřeba vyvolat nějaké ty nepokoje, revoluce a války k oživení ekonomiky zbrojením a ničením, aby pak zase bylo co budovat. Možná bylo nutné si tím vším postupně projít, aby nám to došlo, ale když to teď víme, měli bychom společně hledat alternativu a tento zvrácený koloběh zastavit a ne ho dál udržovat za každou cenu při životě, jen kvůli těm nahoře, kteří pak bohatnou i při té válce, zatímco obyčejní lidé kvůli nim umírají. Nemám už chuť tento systém nadále podporovat a nehodlám podporovat ani jinou formu nadvlády nad lidmi. Pokud totiž na krach nebudeme připraveni, ovládnou nás opět populisti, ať už fašističtí nebo komunističtí, kteří sice vrátí společnosti stabilitu a řád, ale za cenu omezení svobod a pronásledování a likvidace odpůrců režimu. O tom nás snad historie taky poučila dostatečně.

A poněvatž mi budocnost nedá spát, začal jsem přemýšlet o tom jak ji zvrátit ve prospěch lidí a vyrvat ze spárů těch nadnárodních korporací a bank, které životy lidí jen ničí svou nenasytností a využívají k tomu divadla jménem politika. Začínám mít dojem, že jediným způsobem jak změnit systém k lepšímu bude z něho vystoupit a stát se na něm nezávislý. Vytvořit soběstačné komunity, založené na vzájemné spolupráci a skutečné solidaritě, na úctě člověka k člověku a ne úctě člověka k penězům. Cílem těchto, zpočátku alespoň částečně, samosprávných komunit by mělo být připravit lidi na krach a zmírnit tak dopady následné recese, protože zbankrotovaný stát se o nás pak tuplem nepostará a pokud možno zabránit násilnostem tím, že lidé budou mít jídlo a případně i nějakou tu práci na poli.

My co to všechno víme, musíme jít příkladem těm, co zatím netuší, abychom jim názorně ukázali, že alternativa k současnému zkaženému systému existuje a je tu pro všechny slušné lidi, ochotné se přizpůsobit novým podmínkám, to znamená hlavně vzdát se konzumního způsobu života, který přináší jen duševní vyprahlost a utrpení v nekonečné honbě za penězi, postrádající jakýkoliv vyšší smysl. Nemyslím ovšem, že cestou je centralizovaná eko-technokracie zeitgeistu, to by byla jen jiná forma nadvlády, zvláště kdyby se místo peněz zavedly nějaké globální kredity. Na globální projekty a centralizaci je právě třeba si dávat pozor, protože nevíme kdo za tím může ve skutečnosti stát. Cestou by naopak měla být decentralizovaná společnost na bázi komunit s obdobou vlastní spravedlivé ústavy, která by znemožňovala, aby komunity ovládli špatní lidé. Dobré příklady alternativ jsou v dokumentu 2012:Čas na změnu.

Možná jsem snílek, ale historie dala většině snílků nakonec zapravdu a škarohlídy znemožnila. Proč by to nemohl být i tento případ, když po něčem podobném začíná volat čím dál tím víc lidí? Začněme tento sen převádět do reality. Příkladů už máme spoustu. Stačí chtít. Nebát se a vykročit tím správným směrem. Každý člověk má moc svými činy ovlivnit činy dalších lidí, ať už pozitivně nebo negativně. Snažme se o to, aby bylo na světě více dobra a zlo pak nebude mít šanci

Read more on Krach současného systému = čas na změnu…

Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie

1. Východiska
a) prežitie kritickej situácie (biologické ohrozenie) na odľahlom mieste pri predpokladaných výpadkoch systému rôzneho rozsahu až po jeho úplný kolaps

Pandemie

2. Základné opatrenia
a) vytypovanie vhodných lokalít úniku a objektov vhodných na prečkanie kritického obdobia (3 – 6 mesiacov)
b) vytvorenie zásob a technických predpokladov na prežitie
c) opustenie priestoru s vysokou koncentráciou osôb v kritickom okamihu

3. Technické problémy prežitia
Prežitie bude záležať najmä na úspešnom zvládnutí problémov s obstaraním elementárnych a ostatných predpokladov prežitia: voda, potrava, teplo, úkryt, lieky, pohyb, komunikácia, informácie, bezpečnosť.

1. Voda – pretože sa predpokladá pobyt na odľahlom mieste počas dlhej doby bez možnosti kontaktu so systémom, je zabezpečenie dostatku vody prvoradou úlohou.

Pretože nebude možné vytvoriť dostatočné zásoby a dopraviť ich na miesto pobytu, je nevyhnutné:
a) obsadiť miesto pobytu so zdrojom pitnej vody
b) ak sa nepodarí takéto miesto obsadiť, bude potrebné zabezpečiť technickými prostriedkami dostatok pitnej vody

ba) vytvorenie zdroja pitnej vody – počas krátkej doby po obsadení miesta, pokiaľ bude ešte možné čerpať zo zásob dopravených na miesto pobytu bude potrebné vykopať studňu

bb) ak nebude technicky alebo z iných dôvodov možné vykopať studňu, bude potrebné zabezpečiť zber a úpravu zrážkovej vody, alebo vody z iného zdroja /potok/ ak sa v bezprostrednom okolí nachádza. V situácii, keď komunita bude odkázaná výhradne na zrážkovú vodu, bude nevyhnutné zaviesť prísny, úsporný, prídelový systém.

Read more on Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie…

Oběť

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


Všichni dobře známe tuto větu:
„To on je vinen. On za to může.“

Znamená to, že někdo jiný má moc a vy ne. Jinak řečeno, jste oběť. Hra na oběti je nesmírně oblíbená, protože je praktická. Kdo je oběť, má soucit, pozornost a náklonnost většiny lidí. Má dokonce obdiv, jestliže statečně snáší svůj těžký úděl. Pokud tuto hru hrajete sami se sebou i vy, zapomínáte, že tím nic nevyřešíte. Jen oddalujete řešení svých problémů. Někteří lidé usilovně používají různé triky, aby byli považováni za bezmocné. Tak alespoň nemusí být odpovědní za svůj život. Mnohem raději se cítí jako oběti nebo se sami ničí.

Úryvek z knihy Debordelizace hlavy od Ivo Tomana. Více naleznete na http://www.jak-vydelat.cz/?Knihy-Iva-Tomana&id=13

Read more on Oběť…

Dolování dat (Data mining)

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


Seminární práce na téma „Dolování dat“ (Data mining)

Tato seminární práce na téma Data-mining se zaměřuji spíše na obecnější pojetí data-miningu, tedy v podstatě KDD (Knowledge Discovery in Databases), pojmy jsou dále vysvětleny. V dalších odstavcích této práce nicméně nastiňuji ještě obecnější vývoj generací statistické analýzy dat jak z hlediska statistiky samotné, tak z pohledu aplikací a modelovacích systémů. Po příčinách vzniku a využití data-miningu v různých oborech se zaměřuji na popis typů dat pro data-mining a různých analytických metod a technik. Následně v jednotlivých krocích podrobněji popisuji celý proces na pomezí data-miningu a KDD. Nakonec se zabývám rolí lidského faktoru a uvádím různé chyby, kterých se lidský faktor může dopustit.

Read more on Dolování dat (Data mining)…

Řešte to x Neřešte to

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


Události kolem sebe buď ovlivníte, nebo je neovlivníte. Když je ovlivníte, máte nad nimi kontrolu. Můžete je řídit. Pokud je neovlivníte, pak na ně můžete pouze reagovat. Nic víc. Jak ovlivníte pohyb slunce nebo počasí? Jakou nad tím máte kontrolu?
???
Žádnou. A přesto to spousta lidí neustále řeší:
„Ježíšmarjá, to je vedro.“ Nebo: „Proč zase prší?“
Vezměte si deštník… A neřešte to. Dejte si do kufru od auta sněhové řetězy, kulicha, rukavice a teplé boty. Kupte si klimatizaci… A pak to už neřešte. Více nemůžete udělat. Nemá cenu se tím dále zabývat. Počasí totiž vůbec neovlivníte.

Read more on Řešte to x Neřešte to…

Ukřivdění

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


Mnozí lidé mají perverzní uspokojení, mohou-li se cítit „ukřivdění“. To jim pomáhá, aby se cítili důležitými. Člověk, který se stal obětí nespravedlnosti, se cítí morálně nadřazený těm, kteří mu ukřivdili. Hněv proti původci křivdy se však může stát emočním návykem, protože si začnete sami sebe představovat v roli oběti. A začnete všude vyhledávat „bezpráví na sobě“. Jakékoliv výčitky a sebetrýznění jsou zbytečné, protože tím nic nezískáte. Pokud ale chcete trpět tímto dobrovolným otroctvím, můžete. Je to vaše věc. Provádí to bohužel většina lidí.

Read more on Ukřivdění…

Rakovině slinivky trvá 20 let, aby dorostla do detekovatelných nádorů – zde je návod, jak ji zastavit už dnes

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


(NaturalNews) Nový výzkum publikovaný v časopise Nature odhaluje, že rakovině slinivky trvá 20 let dorůst do bodu, kdy ji pozná diagnostika konvenčních doktorů. Bylo to dáno sekvencováním DNA buněk nádoru ze zemřelých pacientů. Protože rakovinná mutace se vyskytují v rostoucích nádorech známou rychlostí, vědci byli schopní zmapovat načasování vývoje plně propuknuté rakoviny slinivky břišní.

Read more on Rakovině slinivky trvá 20 let, aby dorostla do detekovatelných nádorů – zde je návod, jak ji zastavit už dnes…

Javorový sirup

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o) Chcete-li být denně informováni odkazy na téma survival, soběstačnost, jak přežít ekonomickou krizi či jaderný útok, přidejte se k FB stránce PŘEŽIJEME


Read more on Javorový sirup…

Čína varuje Rusko před přicházející americkou „Velkou událostí“

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)


03.10.2011

Šokující zpráva ruské FSB (Federální bezpečnostní služba) ze schůzky premiéra Putina s vysoce představeným vojenským vůdcem Číny varuje, že USA a západní spojenci jsou v „aktivních přípravách“ pro rozpoutání série katastrofických událostí během následujících let, aby byl svět uvržen do chaosu, ze kterého doufají, že obnoví globální ekonomický a sociální řád.

Read more on Čína varuje Rusko před přicházející americkou „Velkou událostí“…