Tag Archives: zbraně hromadného ničení

Kniha pro přežití jaderné války: 2) Jak reagovat na nečekaný útok

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o) Chcete-li být denně informováni odkazy na téma survival, soběstačnost, jak přežít ekonomickou krizi či jaderný útok, přidejte se k FB stránce PŘEŽIJEME


Extrémně světlé světlo – více světla, něž jste předtím viděli. Oslnivá světla prvních jaderných explozí v mnoha částech USA by bylo viděno většinou Američanů. Neměli byste se dívat na zdroj tohoto světla a tepla, je zde nebezpečí oslepnutí i z velkých explozí stovky kilometrů daleko za jasného počasí. Dívejte se dolů a směrem od pravděpodobného zdroje a rychle se za něco schovejte, aby vás to ochránilo před tepelným pulzem spalujícího žáru a intenzivního světla. Tepelný pulz dodává žár a světlo po dobu několika sekund – při více než 11 sekundách při síle pozemního výbuchu 1 MT a přibližně 44 sekund při síle pozemního výbuchu 20 MT.

Read more on Kniha pro přežití jaderné války: 2) Jak reagovat na nečekaný útok…

Kniha pro přežití jaderné války: 1) Nebezpečí jaderných zbraní – mýty a fakta

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o) Chcete-li být denně informováni odkazy na téma survival, soběstačnost, jak přežít ekonomickou krizi či jaderný útok, přidejte se k FB stránce PŘEŽIJEME


Plně jaderná válka mezi USA a Ruskem by byla nejhorší katastrofou v dějinách, tragédie tak strašná, že je těžké ji pochopit. I tak by to ale bylo daleko od konce lidského života na Zemi. Nebezpečí jaderných zbraní bylo překrouceno a přeháněno – kvůli různým důvodům. Tato přehánění se stala demoralizujícími mýty, kterým uvěřily miliony Američanů.

Zatímco jsem pracoval se stovkami pomocných amerických krytů a vybavením pro podporu života, zjistil jsem, že mnoho lidí nevidí smysl v mluvení o survivalových dovednostech. Ti, kteří věří přeháněnému nebezpečí jaderných zbraní musí být nejprve přesvědčeni, že jaderná válka by nebyla nevyhnutelně jejich koncem. Jen poté co si začnou klást otázky jak to je s těmito mýty se začnou zajímat, za normálních mírových podmínek, o survivalové dovednosti jak přežít jadernou válku. Proto než předložím detailní instrukce pro vytvoření a použité výbavy pro přežití, tak prozkoumám nejškodlivější mýty o hrozbě jaderné války, společně s pochmurnými fakty.

Read more on Kniha pro přežití jaderné války: 1) Nebezpečí jaderných zbraní – mýty a fakta…

Exkluzivně: překlad Knihy pro přežití jaderné války

Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o) Chcete-li být denně informováni odkazy na téma survival, soběstačnost, jak přežít ekonomickou krizi či jaderný útok, přidejte se k FB stránce PŘEŽIJEME


Pustil jsem se do překládání textu Kniha pro přežití jaderné války (v originále Nuclear War Survival Skills). Překládám relevantní části, ty které se přímo netýkají reálií USA (např. jejich výstražný systém), dále jsem vynechal prolog od autora apod.

Knihu v původním anglickém jazyce naleznete na ww.oism.org/nwss. Celou knihu v PDF formátu si můžete stáhnout na www.nukepills.com/docs/nuclear_war_survival_skills.pdf

Seznam kapitol:
1. Nebezpečí jaderných zbraní: Mýty a fakta
2. Jak reagovat na nečekaný útok
3. Psychologické přípravy
4. Evakuace
5. Kryt – největší potřeba
6. Ventilace a chlazení krytu
7. Ochrana proti požárům a oxidu uhelnatému
8. Voda
9. Potraviny
10. Měřiče radioaktivního spadu
11. Světlo
12. Sanitace krytu a preventivní medicína
13. Přežívání bez doktora
14. Vhodný nábytek do krytu
15. Improvizované oděvy a ochranné položky
16. Minimální přípravy před krizí
17. Stálý rodinný kryt pro dvojí použití
18. Transpacifický spad

Read more on Exkluzivně: překlad Knihy pro přežití jaderné války…

Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie

1. Východiska
a) prežitie kritickej situácie (biologické ohrozenie) na odľahlom mieste pri predpokladaných výpadkoch systému rôzneho rozsahu až po jeho úplný kolaps

Pandemie

2. Základné opatrenia
a) vytypovanie vhodných lokalít úniku a objektov vhodných na prečkanie kritického obdobia (3 – 6 mesiacov)
b) vytvorenie zásob a technických predpokladov na prežitie
c) opustenie priestoru s vysokou koncentráciou osôb v kritickom okamihu

3. Technické problémy prežitia
Prežitie bude záležať najmä na úspešnom zvládnutí problémov s obstaraním elementárnych a ostatných predpokladov prežitia: voda, potrava, teplo, úkryt, lieky, pohyb, komunikácia, informácie, bezpečnosť.

1. Voda – pretože sa predpokladá pobyt na odľahlom mieste počas dlhej doby bez možnosti kontaktu so systémom, je zabezpečenie dostatku vody prvoradou úlohou.

Pretože nebude možné vytvoriť dostatočné zásoby a dopraviť ich na miesto pobytu, je nevyhnutné:
a) obsadiť miesto pobytu so zdrojom pitnej vody
b) ak sa nepodarí takéto miesto obsadiť, bude potrebné zabezpečiť technickými prostriedkami dostatok pitnej vody

ba) vytvorenie zdroja pitnej vody – počas krátkej doby po obsadení miesta, pokiaľ bude ešte možné čerpať zo zásob dopravených na miesto pobytu bude potrebné vykopať studňu

bb) ak nebude technicky alebo z iných dôvodov možné vykopať studňu, bude potrebné zabezpečiť zber a úpravu zrážkovej vody, alebo vody z iného zdroja /potok/ ak sa v bezprostrednom okolí nachádza. V situácii, keď komunita bude odkázaná výhradne na zrážkovú vodu, bude nevyhnutné zaviesť prísny, úsporný, prídelový systém.

Read more on Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie…

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich