Tag Archives: resistancereport.com

Techniky propagandy v médiích

Propaganda je forma komunikace, která je zaměřena na ovlivňování postoje společnosti.

Na rozdíl od nestranného poskytování informací propaganda ve svém nejzákladnějším smyslu je informací především za účelem ovlivnění publika. Propaganda často prezentuje fakta selektivně (což může být i opomenutím), podporuje konkrétní syntézy, nebo používá speciální zprávy k vytvoření emocionální reakce spíše než racionální odpovědi na uvedené informace. Požadovaným výsledkem je změna postoje k subjektu v cílové skupině. Propaganda může být použita jako forma politického boje.

Read more on Techniky propagandy v médiích…

Rozpoznání propagandy

Jednou z nejúčinnějších technik propagandy je rozptylování a odvádění veřejnosti špatným směrem od důležitých problémů a otázek. Je důležité číst mezi řádky zprávy a vidět to, co není ohlašováno, nebo co je ohlášeno jednou, tiše a nic víc.

Read more on Rozpoznání propagandy…

Agenti provokatéři

Agent provokatér je osoba, která vyvolává nepokoje, násilí, debaty nebo hádky v rámci skupiny a zároveň působí jako člen skupiny, ale skrytě zastupuje zájmy někoho jiného. Obecně platí, že agenti provokatéři se snaží tajně narušit činnosti v rámci skupiny.

Read more on Agenti provokatéři…